Kleurvererving 
bij grasparkieten

We kunnen de kleurvererving van grasparkieten indelen in drie hoofdgroepen.
1 : Dominante vererving.
2 : Recessieve vererving.
3 : Geslachtsgebonden vererving.
Hieronder zullen de drie hoofdgroepen nader worden behandeld.

1:Dominante vererving
Hierin bevinden zich de volgende kleurslagen
Dominant
bont
Spangle Grijs Violet Geel
masker

De dominante kleuren zijn het eenvoudigst te kweken.
Uit een paring normaal x dominant bont zal 50% van de jongen dominant bont zijn, de andere 50% normaal.
Uit een paring dominant bont x dominant bont mogen we  de volgende kleurslagen verwachten
25% normaal, 50% dominant bonten en 25% dubbel factorig bonten.
De kleur dominant bont kan in bovenstaand verhaal vervangen worden door een andere dominante kleurslag.
De dubbel factorig bont of dubbel factorig spangle zullen geheel geel of wit zijn.
Bij de dubbel factorig geelmasker zal het masker weer wit zijn.
Let op
Sommige kleuren zijn niet altijd zichtbaar. Bijv:
1-Geelmasker zal alleen zichtbaar zijn in de blauwfactor.
2-Violet alleen bij kobaltblauw.
3-De grijsfactor wordt in de groenserie grijsgroen.
Een vogel kan nooit split zijn voor een dominante kleur, maar deze wel verborgen bij zich dragen 
Bijv: een donkergroene violet, of een lichtgroene geelmasker
.

2: Recessieve vererving
Hierin bevinden zich de volgende kleurslagen.
Blauwfactor Recessief
bont
Grijsvleugel Overgoten

De recessieve kleur blijft verborgen tenzij beide ouders de erfelijke eigenschap bezitten.
Een groene vogel die de blauwfactor in zich heeft noemen we groen split blauw. 
We schrijven groen/blauw, met het / teken wordt bedoeld dat de vogel split is.
De kleur die voor het / teken staat is zichtbaar aanwezig.
De kleur die achter het / teken staat is onzichtbaar maar wel aanwezig.
Uit een paring groen x blauw komen 100% groen/blauw vogels.
Paart men deze split vogels aan elkaar dan mogen we de volgende kleurslagen verwachten 25% groenen 
50% groenen/blauw en 25% blauwen.
Uit een paring groen/blauw x blauw kunnen we 50% blauwen en 50% groenen/blauw verwachten.
De kleur blauw kan in bovenstaand verhaal vervangen worden door een andere recessieve kleurslag.

3:Geslachtsgebonden vererving
Hierin bevinden zich de volgende kleurslagen
Lutino Albino Opaline Cinnamon Lacewing

De vererving van de geslachtsgebonden factor bevindt zich op het x chromosoom.
Deze geslachtschromosomen zijn altijd in een paar aanwezig, een man bezit 
2x chromosomen,
een pop
1x en 1y chromosoom.
Omdat de man
2x chromosomen bezit zal hij altijd 1x chromosoom doorgeven aan zijn nageslacht. De pop zal 1x of 1y chromosoom doorgeven aan haar nageslacht.
Een man toont de geslachtsgebonden factor pas als op de
2x chromosomen de factor aanwezig is.
Is de factor maar op 
1x chromosoom aanwezig dan spreek men van split.
Omdat de pop maar
1x chromosoom bezit heeft zij aan geslachtsgebonden factor voldoende om deze factor te tonen. Daarom kan een pop nooit split zijn voor een geslachtsgebonden factor.
Hieronder zijn diverse paringen uitgewerkt ter verduidelijking.

Paringen Te verwachten jongen
Man Pop Mannen Poppen
Lutino Normaal 50% Normaal
split Lutino
50% Lutino
Lutino Lutino 50% Lutino 50% Lutino
Normaal
split Lutino
Normaal 25% Normaal
split Lutino
25% Normaal
25% Lutino
25% Normaal
Normaal
split Lutino
Lutino 25% Lutino
25% Normaal
split Lutino
25% Lutino
25% Normaal
Normaal Lutino 50% Normaal
split Lutino
Normaal

De kleur Lutino kan in bovenstaand verhaal vervangen worden door een andere geslachtsgebonden kleurslag.
Let op Poppen kunnen bij geslachtsgebonden vererving nooit split zijn.